top of page

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Rekisterin pitäjä
Vivianne Allens

VisioVoima Oy
Klariksentie 3 c 53
02250 Espoo
Y-tunnus: 3140184-3
vivianne.allens@voimavisio.com 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakasrekisteri

käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten. Rekisterin tietosisältö 
Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja sekä muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään palveluja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan VisioVoiman asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain tietyillä ennalta määritetyillä henkilöillä. 
Tarkastusoikeus: Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: Vivianne Allens, Klariksentie 3 c 53; 02250 Espoo

bottom of page