top of page

MYYNTI- JA PERUUTUSEHDOT

Yleistä

 

Näitä myyntiehtoja sovelleteen kaikkin VisioVoima Oy:n asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin, elleivät asiakas ja VisioVoima Oy ole kirjallisesti muuta sopineet. 

Tilaamalla tuotteet ja/tai palvelut VisioVoima Oy:ltä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä ehdot. 

 

Sopimuksen syntyminen

 

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita ja/tai palveluita VisioVoima Oy:ltä joko VisioVoima Oy:n web sivustoon (www.voimavisio.com) kautta tai kirjallisesti esim. sähköpostilla esim. varaamalla ajan koulutustilaisuuteen, terapiaan tai yksilövalmennukseen. 

 

VisioVoima Oy vahvistaa asiakkaan tilauksen asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. VisioVoima Oy on vastuussa ainoastaan sähköpostin lähettämisestä.

 

Peruutusoikeus

 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaamansa palvelu 14 päivän sisällä tilauksesta. Tilaushetkeksi katsotaan www sivuston tilauksen aika tai sähköpostitilauksissa sähköpostin lähetysaika. 

 

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen 14 päivän sisällä tilaushetkestä, eikä palvelun toimitusta ole ehditty aloittaa, asiakkaalle palautetaan palvelusta maksettu summa. 

 

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen 14 päivän sisällä tilaushetkestä, kuitenkin niin, että  palvelun toimitus on ehditty aloittaa, asiakkaalle palautetaan puolet (50%) palvelusta maksetusta summasta. 

 

Peruutusoikeutta ei ole tilauksille, jotka peruutetaan 14 päivää tilaushetken jälkeen. 

 

Laskutus ja maksuehdot

 

Palvelun kokonaishinta laskutetaan asiakkaalta joko kertamaksuna tai useammassa erässä erikseen sopimalla. 

 

Palveluiden hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. 

Immateriaalioikeudet

Kaikki VisioVoima Oy:n palveluissa esitetty sisältö, kuten kuva- video- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, logot jne.) ovat VisioVoima Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalien luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. 

Vastuunrajoitus

 

VisioVoima Oy ei ole asiakkaalle vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuun rajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 

 

Ylivoimainen este

 

VisioVoima Oy ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan VisioVoima Oy:n 

 

Tällaiseksi katsotaan VisioVoima Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää VisioVoima Oy:tä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että VisioVoima Oy voi kohtuullisin toimin tai

kustannuksin tällaista poistaa. 

 

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäinen neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei voida ratkaista, toimituksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan vastaajan yleisessä tuomioistuimessa. 

bottom of page